ASMAA Auto Parts Sdn. Bhd.
Our Services
In Malaysia
 1. MENJUAL SEGALA JENIS ALAT-ALAT GANTI KERETA DAN LORI TERPAKAI
 2. MENJUAL SEGALA JENIS ALAT/MESIN PEMBINAAN BANGUNAN DAN JALAN
 3. MENJUAL SEGALA JENIS GENERATOR TERPAKAI
 4. MENJUAL SEGALA JENIS ENJIN BOT BERKUASA RENDAH DAN TINGGI
 5. MENJUAL SEGALA JENIS MESIN PERTANIAN TERPAKAI
  1) Mesin membajak sawah
  2) Mesin menanam padi
  3) Mesin menuai padi
  4) Mesin memotong rumput
  5) Mesin tarik buah kelapa sawit
 6. MEMBAIK PULIH SEGALA JENIS KENDERAAN
 7. MENJALANKAN PERKHIDMATAN "SWAP" ENJIN
All over the world
 1. EXPORT ALL KIND OF CAR USED SPARE PART
 2. EXPORT ALL KIND OF TRUCK/LORRY USED SPARE PART
 3. EXPORT ALL KIND OF USED JAPANESE CAR
 4. EXPORT ALL KIND OF USED JAPANESE TRUCK/LORRY
 5. EXPORT ALL KIND OF USED JAPANESE BUS
 6. EXPORT ALL KIND OF USED JAPANESE BIKE
 7. EXPORT ALL KIND OF USED JAPANESE FORKLIFT
 8. EXPORT ALL KIND OF USED JAPANESE CATERPILLAR
 9. EXPORT ALL KIND OF USED JAPANESE CRANE
 10. EXPORT ALL KIND OF USED JAPANESE CONSTRUCTION EQUIPMENT
 11. EXPORT ALL KIND OF USED JAPANESE GENERATOR
 12. EXPORT ALL KIND OF USED JAPANESE AGRICULTURAL MACHINE
 13. EXPORT ALL KIND OF USED JAPANESE BOT OR SHIP ENGINE
 14. EXPORT ALL KIND OF USED JAPANESE FACTORY MACHINE
| About Us | Contact Us | Disclaimer | Admin |

©2007 ASMAA Auto Parts Sdn. Bhd.